Turbo Pascal. Programowanie

Turbo Pascal.
Programowanie

Autor: Tomasz M. Sadowski
Format: B5, stron: 136
Copyright © 1996 by Wydawnictwo Helion
wersja spakowana

helion.pl

Co to jest programowanie?

Powiemy obecnie kilka słów na temat samego procesu programowania. Aby Cię za bardzo nie znudzić, ograniczymy się tutaj do krótkiego omówienia jego najważniejszych elementów, rezygnując z formalizmów i zbędnej teorii. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej, możesz (ale nie musisz) przeczytać kolejny rozdział, zatytułowany Jak to się robi naprawdę? Jeśli nie masz ochoty, możesz wrócić do niego później.

Na rozwiązanie dowolnego zadania poprzez programowanie składa się kilka etapów. Przede wszystkim musisz wiedzieć, co właściwie chcesz zrobić, czyli mieć konkretny problem do rozwiązania. Rzecz jasna, problem musi nadawać się do rozwiazania za pomocą komputera (skąd masz o tym wiedzieć? Na obecnym etapie najlepiej zastosować zdrowy rozsądek). Analizując problem musisz sprecyzować, jakie informacje masz do dyspozycji i co chcesz uzyskać w wyniku jego rozwiązania. Następnie musisz zdecydować się, jak rozwiązać zadanie, czyli wybrać odpowiednią metodę. Kolejnym krokiem jest przyjęcie określonego sposobu postępowania, czyli schematu czynności (kroków) prowadzących do rozwiązania. Schemat taki określany jest mianem algorytmu. Dodatkową czynnością, którą należy wykonać na tym etapie, jest dobór struktur danych, czyli sposobów, w jakie przetwarzana przez nasz program informacja będzie reprezentowana wewnątrz komputera. Czynność ta jest na ogół wykonywana mechanicznie, istnieją jednak problemy, dla których możliwe jest przyjęcie kilku wariantów reprezentowania informacji, zróżnicowanych w zależności od konkretnej sytuacji.

Rzeczywiste problemy są w większości zbyt skomplikowane, by dały się skutecznie rozwiązać za pomocą pojedynczego algorytmu. Skuteczne zrealizowanie algorytmu wymaga ponadto wykonania pewnych czynności pomocniczych, jak choćby wprowadzenia czy wyprowadzenia danych. Tak więc zwykle musisz podzielić zadanie na pewne fragmenty, dające się rozwiązać za pomocą odpowiednich algorytmów, a całość obudować odpowiednim zestawem operacji "administracyjnych". W ten sposób tworzysz projekt programu.

Dopiero teraz wchodzi do akcji komputer. Wykorzystując odpowiedni program użytkowy zapisujemy nasz projekt w postaci wykonywalnej przez komputer. Operacja ta nosi miano kodowania lub implementacji, a jej wynikiem powinien być działający program. Ponieważ jednak nie jest powiedziane, że program musi być od razu bezbłędny, ostatnim etapem naszej pracy jest jego testowanie, czyli inaczej uruchamianie. Na dobrą sprawę i to nie jest koniec: "poważne" programy muszą być przez cały okres swojej eksploatacji konserwowane. Określenie to oznacza sprawowanie przez autora nadzoru nad działaniem programu i korektę ewentualnych błędów. Z konserwacją programów wiąże się wreszcie zagadnienie opracowania ich dokumentacji. Dwie ostatnie czynności związane są głównie z programowaniem profesjonalnym, toteż nie będziemy się nimi szczegółowo zajmować.

Tak mniej więcej wygląda cała procedura programowania i - jak nietrudno zauważyć - samo pisanie i uruchamianie programu wcale nie jest w niej najważniejsze. Ponieważ jednak naszym celem jest pokazanie Ci podstaw rzemiosła, nie zaś dyskusja o algorytmach i teorii informatyki (na ten temat napisano wiele mądrzejszych książek), w kolejnych rozdziałach skupimy się głównie na wykładzie języka programowania i omówieniu jego konstrukcji od strony praktycznej. Jeśli chcesz rozszerzyć swoje wiadomości dotyczące "podłoża" programowania, zachęcam Cię do przeczytania następnego rozdziału. Jeśli nie masz ochoty, przejdź do rozdziału zatytułowanego Narzędzie, w którym poznasz głównego bohatera tej książki.

Poprzedni | Spis treści | Następny | Wersja spakowana |